Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk-6rsyv6zpn7enapump3q16g4y0v6dxpkm4c0vpqowi0w.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-24 Тендер шалгаруулалтын нэр: Ангарын барилгын инженер геологийн судалгааны ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910074   Онцгой байдлын ерөнхий газар нь сонгогдсон эрх…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-24 Тендер шалгаруулалтын нэр: Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910103   Онцгой байдлын ерөнхий газар нь сонгогдсон эрх…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-22 Тендер шалгаруулалтын нэр: Үндэсний аврах бригадын агуулахын дээврийн засварын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910076   Онцгой байдлын ерөнхий газар  эрх бүхий…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2019-10-22 Тендер шалгаруулалтын нэр: Оёдлын цехийн тоног төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910100  Онцгой байдлын ерөнхий газар  эрх…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2019-10-22 Тендер шалгаруулалтын нэр: Оёдлын цехийн барилгын засварын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910075  Онцгой байдлын ерөнхий газар  эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Оёдлын…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөл бөмбөгийн талбайн зүлэгжүүлэлт, тохижилтын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910080   Онцгой байдлын ерөнхий газар…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газрын цэвэр бохир ус, хэрэглээний халуун усны холболт хийх Тендер шалгаруулалтын…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: Үндэсний аврах бригадын агуулахын гадна, дотор дулаан хангамжийн ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910077 Онцгой байдлын…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: Уул уурхайн аврах ангийн дээврийн засварын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910083  Онцгой байдлын ерөнхий газар…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: Биеийн тамир спортын талбайн дэд бүтэц, тохижилт, засварын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910079   Онцгой…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: шинээр байгуулагдсан нэгжүүдэд зориулан компьютер, принтер худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910101   Онцгой байдлын…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын дээврийн засварын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910088   Онцгой байдлын…