sadasd-7brxkeif4wtsx10tojf16fqvwacywjq4nzq0sy83pds.jpg

“МОНГОЛ УЛСЫН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА” ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА

“Монгол Улсын Онцгой байдлын байгууллагыг чадавхжуулах төсөл, хөтөлбөрийн танилцуулга” олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн…

sadasd.jpg

“МОНГОЛ УЛСЫН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА” ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА

“Монгол Улсын Онцгой байдлын байгууллагыг чадавхжуулах төсөл, хөтөлбөрийн танилцуулга” олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр…

UNDSEN1-78rnk71iuaf9r2cnkpdye4s7y9gedi2w76oghvp97i8.jpg

Стратегийн команд штабын сургуультай холбогдуулан ОБЕГ-ын алба хаагчид судлах гамшгаас хамгаалах эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Стратегийн команд штабын сургуультай холбогдуулан ОБЕГ-ын алба хаагчид судлах гамшгаас хамгаалах эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт