Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн 2023 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөө

Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах журам/2023.11.10/

 

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит шалгалтууд /2023 он/

1.Худалдаа, олон нийт, үзвэр үйлчилгээ, цахим тоглоомын газрын барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

2.Сүм хийд, шашны байгууллагад хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

3.Төр, захиргааны байгууллагын барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

4.Гэр хорооллын айл өрхийн нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж

5. Шинэ жилийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх үйлчилгээний барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжит шалгалтууд /2023 он/

 

1.Авто засвар, үйлчилгээ, угаалгын газрын барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

2.Ногоон бүсийн айл, өрх, амралтын газар, жуулчны баазын барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

3.Шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

4.Боловсролын байгууллагын барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

5.Зоорийн давхарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг барилга байгууламжид  хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

6.Иргэн, хуулийн этгээдийн шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгуулах удирдамж

7.Хадлан тэжээл бэлтгэх иргэн, хуулийн этгээдийн тээврийн хэрэгсэл, барилга байгууламжид төлөвлөгөөт бус шалгалт зохион байгуулах удирдамж

Хяналтын хуудас

Зураг хянах бүрдүүлэх материалын жагсаалт