Төрийн өмчийн хорооны журам заавар

Хэрэглэгчийн гарын авлага

ОБАЭБ-ын шинэ загварын хувцасны талаарх албан хаагчдаас авсан санал асуулга

 

Эрх бүхий хуулийн этгээдийн анхааралд

Онцгой байдлын албанд ажиллаж байгаа албан хаагчийг аливаа эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор гэнэтийн ослын даатгалд даатгуулахаар эрх бүхий даатгалын байгууллагуудыг сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

Иймд танилцуулга, хамтран ажиллах саналаа 2015 оны хоёрдугаар сарын 27-ны өдрийн 10.00 цагт багтаан Санхүү, хангалт үйлчилгээний газар ирүүлнэ үү.

Холбоо барих утас: 262015

Эрх бүхий хуулийн этгээдийн анхааралд

Онцгой байдлын албанд ашиглагдаж байгаа барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, бараа материалыг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор даатгалд даатгуулахаар эрх бүхий даатгалын байгууллагуудыг сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

Иймд танилцуулга, хамтран ажиллах саналаа 2015 оны гуравдугаар сарын 06-ны өдрийн 10.00 цагт багтаан Санхүү, хангалт үйлчилгээний газар ирүүлнэ үү.

Холбоо барих утас: 263514

Хариулт үлдээх