UNDSEN1.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн дэргэд “Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд зөвлөл”-ийн ажиллах журам

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн дэргэд  “Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд зөвлөл”-ийн ажиллах журам