Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: онцгой байдлын албаны гамшигтай тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын сайжруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910104    Онцгой…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910103   Онцгой байдлын ерөнхий газар нь сонгогдсон…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Онцгой байдлын байгууллагын том оврын тээврийн хэрэгслийн өвлийн дугуй Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910098    Онцгой байдлын ерөнхий…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2019-10-22 Тендер шалгаруулалтын нэр: Онцгой байдлын байгууллагын том оврын тээврийн хэрэгслийн өвлийн дугуй Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910098   Онцгой…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2019-10-22 Тендер шалгаруулалтын нэр: Оёдлын цехийн тоног төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910100  Онцгой байдлын ерөнхий газар  эрх…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо : 2019-10-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: Онцгой байдлын байгууллагын гал унтраах авто машины аккумлятор худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910099  …

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Онцгой байдлын байгууллагын гал унтраах авто машины аккумлятор худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201910099   Онцгой байдлын…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2019-10-07 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аврах ажиллагаанд шаардлагатай завь худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201901001    Онцгой байдлын ерөнхий газар …

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо : 2019-07-22Тендер шалгаруулалтын нэр: Аврах ажиллагаанд шаардлагатай завь худалдан авахТендер шалгаруулалтын дугаар: ОБЕГ/201901001   Онцгой байдлын ерөнхий газар …

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw-6q6chk661z89gygjowyidaonyuvr2r6fxrc5dq80mrk.jpg

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Багаж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БХАОБГ/201903003   Баянхонгор аймгийн Онцгой байдлын газар нь сонгогдсон эрх…