ХАСХОМ шторк:

Хар тамхи: Онлайн сургалт (2019 он)

Харандааны адал явдал: Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? (2019 он)

Зохиомжит шторк: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ? (2019 он)

Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (2019 он)

Авлигын шилэн бөмбөлөг шторк

Төрийн албан хаагч танд

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР:

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны  төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөөний биелэлт
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт
ХАСХОМ гаргах албан тушаалтанд зориулсан заавар
Хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бөглөх

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай


Шударга байдлын үнэлгээ   /Энэ линкээр шууд ороод анкетын асуулт нэг бүрийг бөглөөд OK тэмдгээ дарна. Анкетын асуултууд бөглөөд дууссаны дараагаар DONE гэсэн тэмдгийг дарахаар ерөнхий харьцуулалт гарч ирнэ. Дараагаар нь дахин DONE тэмдэгийг дарснаар судалгаа шууд илгээгдэнэ/