Албаны хэмжээнд сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэн ажиллахыг Шадар сайд үүрэг болголоо

Онцгой байдлын албаны хэмжээнд тавьсан зорилт, зорилгынхоо биелэлт, хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж цэгнэх, шинэ ондоо хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа зорилтыг тодорхойлох…