Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн дэргэд “Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд зөвлөл”-ийн ажиллах журам

UNDSEN1.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн дэргэд  “Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд зөвлөл”-ийн ажиллах журам  

scroll to top