ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС ГАРГАСАН ШИЙДВЭРҮҮД:

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛТогтоол 34/31. 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам/2019.04.01/

Тогтоол 36/32. Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам/2019.04.01/

УИХ-ЫН ТОГТООЛ: