“Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах” сургалт зохион байгуулагдаж байна

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Азийн гамшгийн бэлэн байдлын төвийн төслийн баг, Онцгой байдлын ерөнхий газар хамтран  “Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах,…

“Инээмсэглэлийн үнэ цэнэ” сургалт

“Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/101 дүгээр тушаалаар…