“Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах” сургалт зохион байгуулагдаж байна

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Азийн гамшгийн бэлэн байдлын төвийн төслийн баг, Онцгой байдлын ерөнхий газар хамтран  “Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах,  сургагч багш бэлтгэх” сургалтыг  2015 оны 5-р сарын 18-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.  Сургалтаар  Азийн бэлэн байдлын төвийн сургагч багш Aslam Perwaiz, Marieke Bentfeld болон Дэлхийн банкнаас Ш.Болдбаатар, Б.Батхүү, Ц.Бямбацогт нар хичээл зааж байна.

Сургалтанд  Онцгой байдлын ерөнхий газар, төв орон нутгийн Онцгой байдлын газар, анги, байгууллагуудын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцож байна.

9X1A0466

scroll to top