ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2016-01-25 Тендер шалгаруулалтын нэр: Онцгой байдлын албанд хувцас хэрэглэл нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: Т-16-02 Онцгой байдлын ерөнхий газар…

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2015-05-14 Тендер шалгаруулалтын нэр: Онцгой байдлын албанд хувцас хэрэглэл худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: Т-15-02/2 Онцгой байдлын ерөнхий…

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2015-02-12                                                            Тендер шалгаруулалтын нэр: Онцгой байдлын албанд хувцас хэрэглэл худалдан авах                           Тендер шалгаруулалтын дугаар: Т-15-02                …