2015 ОНД ТӨСВИЙН УРСГАЛ ЗАРДЛААР ХУДАЛДАН АВАХ ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

                                2015 ОНД ТӨСВИЙН УРСГАЛ ЗАРДЛААР ХУДАЛДАН АВАХ ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
Багц Хувцас хэрэглэлийн нэр, төрөл Хэмжих нэгж Тоо ширхэг
1 Каракуль арьс ш                              350
2 Цегейк малгай ш                           1,600
3 Саравчтай малгай ш                           2,500
Хээрийн хүрэм, өмд /зуны/ хос                           2,500
4 Албаны цэнхэр цамц /урт, богино ханцуйтай/ ш                           5,000
5 Богино ханцуйтай цамц /захгүй/ ш                           3,000
6 Савхин хүрэм ш                              600
Савхин мөрдэс хос                           2,500
Савхин бээлий хос                           3,000
7 Суран бүс иж/б                           2,000
8 Ноосон ороолт ш                           1,500
Ноосон цамц ш                           2,500
9 Зуны гутал хос                           1,000
Хагас түрийтэй гутал /доторгүй/ хос                           1,700
10 Өвлийн гутал хос                           1,500
Хагас түрийтэй гутал /өвлийн/ хос                           2,500
11 Хээрийн хүрэм, өмд /нэхий дотортой/ хос                           2,250
12 Байгууллагын таних тэмдэг ш                           6,000
Том товч ш                           6,000
Жижиг товч ш                        20,000
Цол ялгах тэмдэг ш                           3,000
Ахлах офицерийн цолны тэмдэг ш                           3,000
Дунд офицерийн цолны тэмдэг ш                           4,000
Ахлагчийн цолны тэмдэг ш                           3,000
13 Саан аксалбант ш                           1,000
Саан мөрдэс хос                           1,000
Саан бүс ш                           1,000
Саан ремешок ш                           1,000
14 Албаны мөрдэс хос                           6,000
Ханцуйн тэмдэг ш                           3,000
Ханцуйн билэгдэл ш                           3,000
Нэрийн тэмдэг /хатгамал/ ш                           7,000
Цолны тэмдэг /хатгамал/ ш                           2,000
15 Энгийн ажилчдын хувцас /зуны/ хос                              400
Энгийн ажилчдын хувцас /өвлийн/ хос                              400
16 Аврагчийн хувцас /өвлийн/ хос                              300
Аврагчийн хувцас /зуны/ хос                              300
17 Өвлийн хүрэм, өмдний материал м                        12,000
18 Хөвөн даавуу м                        10,000
19 Ноосон даавуу м                           8,000
scroll to top