Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газар

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын нэрэмжит түвшин тогтоох болон 2015 оны жилийн эцсийн  шалгалтанд Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн 2015 оны 11 дүгээр сарын 25-28-ны өдрүүдэд амжилттай шалгагдлаа.

IMG_0813 IMG_0849 IMG_0930

scroll to top