ОБЕГ-ын даргын нэрэмжит түвшин тогтоох шалгалтын ажлын хэсэг ажиллаж байна.

Төрийн бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомж, байгууллагын хэтийн болон 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, дэвшүүлсэн зорилтыг хангах чиглэлээр Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар томилогдсон Онцгой байдлын ерөнхий газрын Бодлого зохицуулалт, хамтын ажиллагааны газрын дарга, онцгой байдлын дэд хурандаа Л.Өлзийбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг албан хаагчдын бэлтгэл, бэлэн байдал, жагсаалын үзлэг, цэрэгжилч, жагсаалч байдал, биеийн тамир,  хууль эрх зүйн болон мэргэжлийн тест,  гадаад хэлний мэдлэгийг цогцоор нь шалгаж, дүгнэхээр аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллаж байна. Баян-Өлгий аймагт

shalgalt 2 Custom

shalgalt 3 Custom

shalgalt 4 Custom

shalgalt 5 Custom

shalgalt 6 Custom

shalgalt 7 Custom

shalgalt 8 Custom

shalgalt 9 Custom

shalgalt 10 Custom

scroll to top