ОБЕГ-ын даргын нэрэмжит түвшин тогтоох шалгалтын ажлын хэсэг Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллаж байна

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны А298 дугаар тушаалаар батлагдсан “Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох үзлэг явуулах журам”-ын хэрэгжилт, 2015 оны А310 дугаар тушаалын дагуу 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, дэвшүүлсэн зорилтыг хангах чиглэлээр албан хаагчдын бэлтгэл, бэлэн байдал, жагсаалын үзлэг, цэрэгжилч, жагсаалч байдал, биеийн тамир,  хууль эрх зүйн болон мэргэжлийн тестийн шалгалтыг ОБЕГ-ын Гал түймэртэй тэмцэх газрын дарга, онцгой байдлын  хурандаа С.Залуухүүгээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2015 оны 12 дугаар сарын 03-06-ны  өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газарт  ажиллалаа.

PC040181

PC040184

PC040194

PC060265

scroll to top