Албан хаагчдын анхааралд

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо Аврах, гал унтраах 30 дугаар ангийн байрлалд баригдаж байгаа Онцгой байдлын албаны албан хаагчдын 72 айлын орон сууцны захиалгад хамрагдсан албан хаагчид байрны урьдчилгаа болох 30 хувийн төлбөрөө яаралтай төлж барагдуулна уу.
Төлбөр бүрэн хийгдэхгүй байгаагаас шалтгаалан орон сууцны ашиглалтад орох хугацаа хойшлогдон барилгын ажилд захиалгад хамрагдсан нийт албан хаагчдад анхааруулж байна.

scroll to top