Нийслэлийн онцгой байдлын газрын аврах гал унтраах ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хувцас хэрэглэл, багаж зэвсэглэмж, техник хэрэгсэл

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын аврах гал унтраах ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хувцас хэрэглэл, багаж зэвсэглэмж, техник хэрэгсэл

Untitled-1

taniltsuulga-2

taniltsuulga-3

taniltsuulga-4

taniltsuulga-5

taniltsuulga-6

taniltsuulga-7

taniltsuulga-8

scroll to top