Онцгой байдлын албаны албан хаагчид 1233 эрдэнэт хүний амь насыг авран хамгаалав

Монгол Улсын хэмжээнд 2015 онд нийт 5891 удаагийн аюулт үзэгдэл, осол тохиолдож, Онцгой байдлын албаны албан хаагчид 1233 хүний амь нас, төр, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 23,4 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалжээ.

Энэ онд аюулт үзэгдэл, ослын улмаас нас барсан хүний тоо өмнөх оныхоос 4,5 хувиар, бэртсэн, өвчилсөн, түлэгдсэн хүний тоо 56,7 хувиар тус тус буурсан бөгөөд Онцгой байдлын албаны албан хаагчдын аварсан хүний тоо 11,3 хувь, аварсан эд хөрөнгө 2,2 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

scroll to top