Коронавируст халдварын Монгол Улс дахь нөхцөл байдал, хариу арга хэмжээний явцын 2020 оны эхний хагас жилийн тайлан, мэдээ

1212.jpg

Коронавируст халдварын Монгол Улс дахь нөхцөл байдал, хариу арга хэмжээний явцын 2020 оны эхний хагас жилийн тайлан, мэдээ

scroll to top