Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай ОБЕГ-ын даргын албан даалгавар

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w.jpg

Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай ОБЕГ-ын даргын албан даалгавар /2022.02.11/

scroll to top