Зарлал: Бакалаврын 4 жилийн өдрийн хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна

sited-00503166832_n.jpg

Дотоод хэргийн их сургуулийн Онцгой байдлын сургуульд 2022-2023 оны хичээлийн жилд Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба,  Эдийн засаг-улсын нөөц мэргэжлээр бакалаврын 4 жилийн өдрийн хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна. 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын босго оноо, хяналтын тоог энд дарж харна уу.

Танилцуулга:

scroll to top