ФОТО: Нисдэг тэргээр аврах ажиллагаа явуулсан анхны иж бүрэн сургуулийн дууриалган үзүүлэх дадлагууд

IMG_0689.jpg

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд бүх шатны гамшгаас хамгаалах төлөвлөлтийг бодит байдалд нийцүүлэн тодотгох, салбар дундын удирдлага зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хүч хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор төмөр зам, уул уурхайн осол, газар хөдлөлтийн гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах ажиллагааны дууриалган үзүүлэх сургуулийг хийлээ.

scroll to top