Спорт аялал зохион байгуулав

9X1A2914.jpg

Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд өдөр ОБЕГ, ГСХ-ийн албан хаагчид Богд уулын ноён оргил Цэцээ гүнд гарах спорт аялал зохион байгууллаа.

9X1A2624 9X1A2687 9X1A2696 9X1A29609X1A27049X1A28129X1A28519X1A28599X1A28619X1A28839X1A28939X1A2921

scroll to top