Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авах хүсэлтийг цахимаар өгөх боломжтой

system_bg.png

Онцгой байдлын байгууллагаас гаргадаг Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авах хүсэлтийг цахимаар буюу Цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал (e-mongolia.mn) хуудсаар дамжуулан өгөх боломжтой боллоо.

 Байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичигт заасан эрх үүргээ биелүүлж, стандарт шаардлагыг хангасан эсэх дүгнэлт тодорхойлолтыг гаргуулдаг билээ гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top