Хорооны удирдах зөвлөлийн хурал

ОБЕГ-ын ахмадын хорооны Удирлах зөвлөийн хурлаар 2016 онд зохион байгуулах арга хэмжээний календарчилсан төлөвлөгөө батлан мөрдүүлэв.

Ахмадын хорооноос аравтын дарга нарын семинар зохион байгуулж 2015 оны ажлыг дүгнэж “Шилдэг аравтын дарга”-аар Удирдах зөвлөлийн гишүүн, аравтын дарга хурандаа О.Ганхуяг шалгарсан болно.

Аравтын дарга нарт 2016 онд зохион байгуулах арга хэмжээний талаар үүрэг чиглэл өгч, аравтын хуваарь, гишүүдийн бүртгэл судалгааг шинэчлэн тодотгох арга хэмжээ авлаа.

scroll to top