Стратегийн команд штабын сургуультай холбогдуулан ОБЕГ-ын алба хаагчид судлах гамшгаас хамгаалах эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

UNDSEN1-78rnk71iuaf9r2cnkpdye4s7y9gedi2w76oghvp97i8.jpg

Стратегийн команд штабын сургуультай холбогдуулан ОБЕГ-ын алба хаагчид судлах гамшгаас хамгаалах эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

scroll to top