Гамшгаас хамгаалах улсын албаны газар хөдлөлтийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах нийтлэг заавар, загвар

UNDSEN1-78rnk71iuaf9r2cnkpdye4s7y9gedi2w76oghvp97i8.jpg

Гамшгаас хамгаалах улсын албаны газар хөдлөлтийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах нийтлэг заавар, загвар /МУ-ын Шадар сайдын 2023.05.09  31 дугаар/

scroll to top