Нийслэл, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үндсэн чиглэл, дундаж үзүүлэлтийг дүгнэх заавар-А/133

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1kcoqo2uqhtgwk6kwlgux8t3t2j6240e50yr4.jpg

Нийслэл, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үндсэн чиглэл, дундаж үзүүлэлтийг дүгнэх заавар

scroll to top