Нийслэлийн төсвийн 2016 оны хөрөнгө оруулалтаар шуурхай албаны шинэ автомашинуудтай боллоо

20160324_121912jijig.jpg

Нийслэлийн төсвийн 2016 оны хөрөнгө оруулалтаар нийслэлийн Онцгой байдлын газарт 160 сая төгрөг бүхий өртөгтэй 5 нэгж автомашин “Киа моторс Монгол” ХХК-аас бэлтгэн нийлүүлтийг хийж хүлээлгэн өглөө. Нийслэлийн удирдлагаас  төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийслэлийн Онцгой байдлын газрын бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, иргэдэд тусламж үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй хүргэхэд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангахад онцгой анхаарч ажиллаж байна.

scroll to top