Нэрийн тэмдэг

ner1.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Журам батлах тухай” дугаар 79 тоот тушаалын 5.13-д заасан “Нэрийн тэмдэг /хатуу суурьтай/-ийг ёслолын китель, албаны хүрэм, богино ханцуйтай цагаан болон цэнхэр цамцны баруун халаасны тагны дээд талд тулган зүүнэ” гэснийг

ner2“Нэрийн тэмдэгний доод ирмэгийг баруун халаасны тагны дээд талд тулган байрлуулж зүүх”

ner1гэж ойлгоно.

scroll to top