Онцгой байдлын албаны сургалтын автомашиныг 7 төрлийн гамшгаас хамгаалах сургалтаар тоноглосон

13310481_495673957288168_1065301632375709690_n.jpg

Гамшгийн үед цүнхэнд заавал байх ёстой эд зүйлс

scroll to top