Сургуулийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулж, даван туулах чадавхийг бэхжүүлнэ

received_946176212106135.jpeg

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газар, “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллага хамтран “Сургуулийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, даван туулах чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг Орхон, Хөвсгөл аймаг, нийслэлийн Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 12 ерөнхий боловсролын сургууль дээр хэрэгжүүлээд байна.

89700606424258_46986632554109

Төслийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг, дадлыг эзэмшүүлэх сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ноос эхлэн төсөлд хамрагдсан аймаг, нийслэлийн сургуулиудад зохион байгуулж байна. Онолын сургалтыг зорилтод сургуулийн багш, сурагчдыг хамруулан, ОБЕГ, Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-аас хамтран гаргасан “Аюулгүй өрх” номын агуулгаар, дадлага сургуулийг газар хөдлөлтийн цагийн байдлаар явуулж байна. Сургалт энэ сарын 16-ныг хүртэл үргэлжилнэ.

received_946175505439539 89077712244141_31872505755288

scroll to top