ОХУ-ын академид суралцуулах сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа

2017-2018 оны хичээлийн жилд Оросын Холбооны Улсын ОБЯ-ны Иргэний хамгаалалтын академи, Гал эсэргүүцэх албаны академийн бакалавр, магистрын сургалтад элсүүлэн суралцуулах сонгон шалгаруулалт зарласан. Уг сонгон шалгаруулалтанд Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын албан хаагчид болон Хууль сахиулах их сургуулийн сонсогчид хамрагдсан юм. Шалгаруулалтын дүн гарлаа. Дүн мэдээллийг доорх хүснэгтээс харна уу.

АЛБАН ХААГЧДЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮНГИЙН ХҮСНЭГТ

 

д/д Овог нэр Албан тушаал, цол Математик физик Орос хэл Нийт оноо
ОХУ-ын ОБЯ-ны Иргэний хамгаалалтын академи
1 Г.Ганзориг Хөвсгөл аймгийн ОБГ-ын эмч, а/д 60 100 160
2 Г.Ганхөлөг АТА-ийн АА-ын бүлгийн дарга, а/д 46 90 136
3 Н.Оюунболд БГД-ийн ОБХ-ийн ССУСАХ мэргэжилтэн, а/х 36 90 126
4 Т.Мөнхтөр БЗД-ийн ОБХ-ийн ГУА 63 дугаар ангийн салааны захирагч, д/ч 24 85 109
5 Ц.Даваацэрэн Дорнод аймгийн ОБГ-ын ЭХААнгийн захирагч, а/д 12 80 92
6 Х.Бекболат Баян-Өлгий аймгийн ОБГ-ын ХНДАХ ахлах мэргэжилтэн, а/х 24 65 89
ОХУ-ын ОБЯ-ны Улсын гал эсэргүүцэх албаны академи
1 Б.Билгүүн Завхан аймгийн ОБГ-ын ГУА 43 дугаар ангийн салааны захирагч, д/ч 56 80 136
2 Э.Мөнхбаатар Дундговь аймгийн ОБГ-ын ГХУХ-ын байцаагч, а/д 20 100 120
3 Х.Ахытгажы Баян-Өлгий аймгийн ОБГ-ын ГУА 31 дүгээр ангийн захирагч, а/д 28 65 93

 

                      ХСИС-ИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛИЙН СОНСОГЧДЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮНГИЙН ХҮСНЭГТ

 

д/д Овог нэр Албан тушаал, цол Хүсэлт гаргасан сургууль Математик физик Орос хэл Нийт оноо
1 Б.Ариунбат ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 48 79 127
2 М.Мөнх-Эрдэнэ ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 612 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 44 80 124
3 О.Бүжинлхам ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 621 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 42 75 117
4 А.Шинэбат ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 36 80 116
5 Э.Доржсумъяа ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 612 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 56 60 116
6 Э.Хишигбаяр ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 612 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 36 79 115
7 Б.Мөнх-Эрдэнэ ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 612 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 36 79 115
8 Б.Отгонбаяр ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 32 79 111
9 Б.Ууганбаяр АТА-ийн Шүхэрчин-аврагч, онцгой байдлын дэд ахлагч   32 79 111
10 М.Содномдорж ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 612 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 28 79 107
11 О.Улаанхүү ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч ИХА 28 75 103
12 Ц.Отгонбаяр ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч ИХА 24 79 103
13 Г.Цогтбаяр ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 20 80 100
14 Э.Лхагвадорж ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч ИХА 32 60 92
15 Б.Хишигбаатар ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 612 дүгээр дамжааны сонсогч УГЭАА 32 60 92
16 Э.Рагчаа ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 611 дүгээр дамжааны сонсогч ИХА 24 59 83
scroll to top