Обьектын гал түймрийн голомтод нэвтрэн орох хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Сургалтын хөтөлбөр

Г.Галбадрах: Сургалтын илтгэл

Хорт хий, утаанаас хамгаалах багны дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Гал түймэрийн хэрэг, зөрчлийн газарт анхаарах зарим

scroll to top