Улсын нөөцийн салбаруудын бүтэц, орон тоог өргөтгөв

DSC_3565-1.jpg

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 66 дугаар тогтоол, Шадар сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 03 дугаар тушаалаар батлагдсан Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн дагуу ОБЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/218 дугаар тушаалаар орон нутгийн Онцгой байдлын газрын бүрэлдэхүүнд Улсын нөөцийн салбаруудыг нэгтгэлээ.

Харин Булган, Дархан-Уул, Төв, Сэлэнгэ аймаг дах Улсын нөөцийн салбаруудыг Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн анги нэртэйгээр бүтэц, орон тоог өргөтгөөд байна гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. 

scroll to top