Өмнөд бүсийн команд штабын сургууль болж байна

IMG_6659.jpg

Өмнөд бүсийн Онцгой байдлын газрын офицер бүрэлдэхүүнийг хамруулсан “Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үеийн бүсийн төвийн удирдлага, зохицуулалт, хариу арга хэмжээ, харилцан ажиллагаа” сэдэвт гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль өнөөдөр Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймагт эхэллээ.

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн удирдагчаар ОБЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяр ажиллаж байна.

Сургуулийн хүрээнд аймгийн Онцгой комисс, нутгийн захиргааны байгууллага болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнд сургуулийн бодлого, төлөвлөгөөг танилцуулан сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллалаа.  

Гамшгаас хамгаалах менежментийн хөгжлийн чиг хандлага, бүс, бүсийн төвийн удирдлага зохицуулалт, гамшгийн үеийн харилцан ажиллагаа, удирдлага зохион байгуулалт, үүссэн цагийн байдлыг үнэлж, шийдвэр гаргах, офицер бүрэлдэхүүний штабын жигдрэлтийг хангах зорилготойгоор гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг астрономийн 48 цаг, оперативын 168 цагийн багтаамжтай 3 үе шаттайгаар зохион байгуулна.  

Офицер бүрэлдэхүүний команд штабын сургууль 06 дугаар сарын 15-ныг хүртэл үргэлжилнэ гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

 

scroll to top