Иргэдэд мэдээлэл өгөх самбарын загвар

GJ1A4892-702x336-1.jpg

 Үер, усны осол, ой, хээрийн болон объектын гал түймэр, зам тээврийн осол зэрэг болзошгүй аюул, осол, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх самбарын загвар

scroll to top