Дундговь аймагт Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг зохион байгууллаа

Монгол Улсын Шадар Сайдаас Дундговь аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээний дагуу Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд зохион байгууллаа.

Дээрх сургалтын хүрээнд Говь-Сүмбэр, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгуудын Онцгой байдлын газар, хэлтсүүдийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хяналтын тасгийн дарга, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтний сургалтыг Дундговь аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн сургалтын танхимд зохион байгуулж, нийт 34 албан хаагч хамрагдсан байна.

Өглөөний 06 цаг 40 минутад яаралтай цуглар дохиогоор аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн Гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн жагсаж, сургуулийн үйл ажиллагааг нээн ОБЕГ-ын Бодлого төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын дарга, онцгой байдлын хурандаа Б.Мандахгэрэл, Дундговь аймгийн Засаг дарга бөгөөд Онцгой комиссын дарга С.Од-Эрдэнэ, Дундговь аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, онцгой байдлын хурандаа Я.Алтанхундага нар үг хэлж, сургуульд оролцогчдод амжилт хүслээ.

Тус иж бүрэн сургуулийг ширээний дадлага ажил, мэргэжлийн ангиудын тактикийн сургууль, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны дадлага сургууль, хээрийн хүн эмнэлэг, мал эмнэлгийн лаборатори дэлгэн үзүүлэх дадлага сургууль зэрэг 4 төрлөөр амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургуульд нийт 336 томилгоот ажилтан, албан хаагч, 30 гаруй техник, 45 орчим нэр төрлийн 340 гаруй багаж хэрэгсэл хамрагдсан байна.

Мөн Онцгой байдлын албыг сурталчлах өдөрлөгийн Сайнцагаан сумын төв талбайд зохион байгуулж, гал унтраах болон аврах ажиллагааны техник, багаж хэрэгслийг дэлгэн байрлуулж, барилгын өдрөөс нэрвэгсдийг буулгах, аврах, өндөр барилгад гарсан гал түймрийг унтраах, техникийн холбогдолтой ослын үед аврах ажиллагаа явуулах үзүүлэх сургуулийг хүрэлцэн ирсэн ард иргэдэд үзүүлж, сонирхууллаа.

9X1A2106

9X1A2100

9X1A2115

9X1A2191

9X1A2216

9X1A2311

9X1A2332

9X1A2342

9X1A2350

9X1A2359

9X1A2367

9X1A2381

9X1A2391

9X1A2421

9X1A2462

9X1A2524

9X1A2600

9X1A2646

9X1A2631

9X1A2846

9X1A2876

9X1A2817

9X1A2908

9X1A2933

9X1A2912

scroll to top