Объектын гал түймэр өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 7,2 хувиар буурчээ

55555555.jpg

Нэг. Объектын гал түймрийн нөхцөл байдал:

  Улсын хэмжээнд он гарсаар наймдугаар сарын байдлаар объектын гал түймэр нийт 2520 удаа гарч 13.4 тэрбум төгрөгийн хохирол учирч, 49 хүн нас барж, 27 хүн түлэгдэж гэмтэн 289 толгой мал хорогдож, 1157гэр орон сууц шатсан байна. Дээрх гал түймрийн аюулаас аврагч-гал сөнөөгчид 613 хүний амь нас, төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 30.3 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа.

Объектод гарсан гал түймрийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гал түймрийн тоо 7.2 хувиар буурч, учирсан хохирлын хэмжээ 64,5 хувиар тус тус өссөн байна.

Нийслэл хотод нийт 1647 удаагийн гал түймэр гарч, 3.4 тэрбум төгрөгийн хохирол, орон нутагт 873 удаагийн гал түймэр гарч 10 тэрбум төгрөгийн хохирол тус тус учирсан байна.

Хоёр. Урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтын талаар:

Энэ хугацаанд 14546 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 83875айл өрхөд гал түймрийн хяналт шалгалт хийж, гал түймрийн хэрэг зөрчилд хүргэж болзошгүй 73146 зөрчил дутагдал илрүүлэн, 30755 зөрчлийг үзлэг шалгалтын явцад арилгуулан бусад зөрчлийг арилгуулахаар 4016 заавал биелүүлэх албан шаардлага, 5158 мэдэгдэл, 210 танилцуулга, 664 дүгнэлт бичиж, гал түймэр гарч болзошгүй 77 объектын үйл ажиллагааг хэсэгчлэн буюу түр хугацаагаар зогсоож, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн холбогдох албан тушаалтан, иргэдийг 138. 9сая төгрөгөөр торгож, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт 1733 удаа, дадлага 1358 удаа зохион байгуулж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 1801 удаа сэрэмжлүүлэг явуулсан байна.

Улаанбаатар хотод болон орон нутгийн хэмжээнд шинээр баригдах барилга байгууламжийн 396 зураг төсөлд хяналт хийж баталгаажуулан, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээж авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд 416 удаа орж ажиллав.

Объектын түймрийн шалтгааныг авч үзвэл:

Ил задгай гал, асгасан үнс нурмаас 688  гал буюу 27,3 хувь,

Пийшин, зуух, яндангийн цонолтоос 552 гал буюу 21,9 хувь,

Цахилгаанаас 445 гал буюу 17,6 хувь,

Лаа, дэн, тамхи, шүдэнзний галаас 244 гал буюу 9,6 хувь,

Бусад шалтгаанаас 171 гал буюу 6,7 хувь,

Машин техникийн гэмтэл ашиглалт буруугаас 148 гал буюу 5,8 хувь,

Шалтгаан тогтоогдоогүй 145 гал буюу 5,7 хувь,

Хүүхдийн болгоомжгүй үйл ажиллагаанаас 53 гал буюу 2,1 хувь

Гагнуур, паялник, бамбараас 26 гал буюу 1,03 хувь

Архидан согтуурснаас 14 гал буюу 0,5 хувь,

Машин, техникийн яндангийн цонолт, оч болон цахилгааны очноос 14 гал буюу 0,5 хувь

Санаатай үйлдлээр 11 гал буюу 0,43 хувь,

Байгалийн үзэгдлээс 5 гал буюу 0,19 хувь

Технологийн горим зөрчсөнөөс 2 гал буюу 0,07 хувь,

Тэсрэлт дэлбэрэлт ослоос 2 гал буюу 0,07 хувь

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

scroll to top