“Бэлэн бай” сургалтын хичээл

BELENbai.png

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд  иргэд, олон нийтэд аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, аюул, эрсдэлгүй орчинд аж төрөх мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий газар, Дэлхийн зөн-Монгол Олон улсын байгууллага, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Жайка Олон улсын байгууллагатай хамтран ‘Бэлэн бай’,  “Хэн ч, Хэзээ ч, Хаана ч Бэлэн” сургалтын багцийг боловсруулж, та бүхэнд хүргүүлж байна.

Гамшгаас хамгаалах сургалтын багцыг ашиглах иргэд, олон нийт Онцгой байдлын ерөнхий газрын www.ontsgoisur.gov.mn сайтаас болон доорхи зураг линкэн дээр дарж, холбогдох мэдээллийг авах боломжтой.

scroll to top