Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2018 оны ажлыг дүгнэх үзлэг, шалгалт эхэллээ

159A2466.jpg

  Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/371 дүгээр тушаалаар батлагдсан нийслэлийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны  үр дүн, ололт амжилтыг нэгтгэн дүгнэх, шалган зааварчилгаа өгөх, жилийн эцсийн бэлэн байдлын үзлэг, шалгалт өнөөдөр эхэллээ.

  Шалгалтаар үндсэн ажлын гүйцэтгэл, албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварын түвшин, ёс зүйн төлөвшил, хандлага, цэрэгжилт, жагсаалч байдал, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар болон эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, хууль тогтоомж, дүрэм журам, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажлын явц, соёл хүмүүжлийн ажил, гамшгаас хамгаалах сургалт, урьдчилан сэргийлэх ажлын бодит үр дүн, ажлын үзүүлэлтийг дүгнэх юм.

Шалгалтыг ОБЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б. Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн зохион байгуулж байна гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top