Онцгой байдлын байгууллагын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ахуйн” дүрэм

1.png

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/ 433 дугаар тушаалаар Онцгой байдлын байгууллагын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ахуйн” дүрмийг батлууллаа.

  Энэхүү дүрэм нь Онцгой байдлын байгууллагын дарга, алба хаагч, бусад албан тушаалтны гамшгийн голомтод ажиллах үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах, тэдгээрийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн чадварыг хэвийн хадгалах, үүрэг гүйцэтгэх нөхцлөөр хангах зорилготой юм. 

 Ингэснээр гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр унтраах, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг гүйцэтгэх, сургалт, дадлага явуулах үед алба хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, нөхцөл боломж бүрдэж байна.

Доорх линкээр татаж авах боломжтой.

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ахуйн дүрэм”

 

scroll to top