хасхом

.jpg

  Онцгой байдлын байгууллагын “ТТ-1”-”ТТ-11”-д хамаарах албан тушаалтнаас бусад албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргана. Тиймээс хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах зарим асуудлыг доорх линкнээс татаж аваарай.

Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах зарим асуудал

 

scroll to top