Бүтцийн нэгжийн дарга нарын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа

9X1A9661.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Т.Бадрал өнөөдөр тус газрын бүтцийн нэгжийн дарга нарын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа. 

Энэ үеэр нийт удирдлагуудад хандан, төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандарт, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, цэргийн сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг албан хэмжээнд өндөржүүлж, Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд дэвшүүлсэн зорилтыг биелүүлэн ажиллахыг үүрэг болгоод ажлын амжилтыг хүссэн юм.

Онцгой байдлын байгууллага 2019 онд

  • Цэргийн албыг хэвшүүлж, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх,
  • Гамшгаас хамгаалах бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах гэсэн хоёр зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top