Гал түймэр гарч болзошгүй 363 зөрчлийг илрүүлэв

5.jpg

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Канад хийцийн модон цэцэрлэг, сургуулийн байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт  бус хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Шалгалтад улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 57 канад хийцийн модон цэцэрлэг, сургуулийн барилга, байгууламжийг хамруулан, гал түймэр гарч болзошгүй 363 зөрчил дутагдлыг илрүүлсэн байна.

Хяналт шалгалтын явцад 61 зөрчлийг арилгуулж, 302 зөрчлийг арилгуулахаар гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага 44, мэдэгдэл 8, дүгнэлт 1, танилцуулга 1 бичиж тухайн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэн ажиллалаа гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top