Сонгон шалгаруулалт зарлалаа

1.png

    ОХУ-ын  “Иргэний хамгаалалтын академи”, “Гал эсэргүүцэх албаны академи”-д бакалаврын 4 жилийн сургалтад Онцгой байдлын байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүн болон ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн сонсогчдоос, магистрын 2 жилийн сургалтад офицерийн бүрэлдэхүүнээс, мөн Бүгд Найрамдах Польш Улсын “Галын академи”-ийн бакалаврын 5 жилийн /1 жилийн хэлний бэлтгэлтэй/ сургалтад Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч, сонсогч болон иргэдээс сонгон шалгаруулж суралцуулна.

   Иймд суралцах хүсэлтэй, “Гадаадын академи, их, дээд сургуульд суралцагчдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам”-д заасан ерөнхий шаардлага хангасан алба хаагчид өөрийн анги, байгууллагын дарга, захирагчаар уламжлан хүсэлтээ Захиргааны удирдлагын газарт 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

(Харилцах утас: 262510, 262416)

           БНПУ-ын Бакалаврын сургалтын тавигдах шаардлага:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагч, Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллежийн 1, 2 дугаар ангид 3.0 ба түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа иргэн.

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллежийн 1, 2 дугаар ангид суралцаж буй иргэн:

 • Өргөдөл
 • Суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт;
 • Дүнгийн хуулбарын эх хувь /голч дүнтэй/;
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн хавсралтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Сонгон шалгаруулалтад орохыг дэмжсэн сургуулийн захирлын албан бичиг;
 • Бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөг төлсөн баримт.
 • Хэлний бэлтгэлийн гэрчилгээ /оноо/

Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагч

 • Өргөдөл
 • Сонгон шалгаруулалтад орохыг дэмжсэн сургуулийн захирлын албан бичиг;
 • Сүүлийн хагас жилийн дүнгийн тодорхойлолт;
 • Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөг төлсөн баримт;
 • Гадаад паспорт

  Бакалаврын сургалтад бүртгүүлсэн иргэд математик, англи хэлний нэгдсэн шалгалтыг тест хэлбэрээр өгөх юм.

   2019-2020 оны хичээлийн жилд гадаадын сургууль, дамжаанд суралцагчдын сонгон шалгаруулалтыг  ирэх 03 дугаар сарын эхний 7 хоногт зохион байгуулна.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 

scroll to top