Зөрчлийн хэрэгт хөрөнгө, орлого, эд зүйл зөрчил үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл, уналга, эд зүйлийг хураан авах, эд хөрөнгө битүүмжлэх, хадгалах, хамгаалах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журам

Undsen-logotoi-harduu.jpg
scroll to top