Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 2016 оны чиглэл гарлаа

Монгол, Австралийн  хамтран хэрэгжүүлдэг сургалтын   тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 2016 оны чиглэл гарлаа. Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг Австралийн их сургуулиудад магистр, докторын зэрэг олгох   сургалтад  жил бүр 43 тэтгэлэг олгодог.

Энэ жил төрийн болон хувийн хэвшилд ажиллагсдад  актуар судлал, хөрөнгийн менежмент, аудит, худалдааны эрх зүй, бизнесийн засаглал, эконометрикс, хөдөлмөрийн харилцаа, шүүх нягтлан бодох бүртгэл, эрсдэлийн менежмент, олон улсын худалдаа, эрх зүй, улс төрийн эдийн засаг, стратегийн менежментийн чиглэлээр боломж илүү нээлттэй бол, инженер, барилга, хот байгуулалт, уул уурхайн салбарт дэд бүтцийн инженер, барилгын менежмент, электроникийн инженер, хот, бүс төлөвлөлт, биотехнологи, байгаль орчны эрх зүй  зэрэг олон мэргэжлээр  тэтгэлэг олгох юм байна.

Тэтгэлэгт цахим өргөдөл гаргах хугацаа 2015-2-1-ээс 4-р сарын 30 хүртэл үргэлжлэх юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.australiaawardsmongolia.org хаягаар авч болно.

scroll to top